Ministri Saliji për vizitë në Shërbimin shtetëror për provacion të Letonisë

Ministri i Drejtësisë i Republikës së Maqedonisë Bilen Saiji, sot, në ditën e dytë të vizitës në Shërbimin shtetëror letonez për provacion, Mihalis Papsujeviç dhe me drejtorin e Drejtorisë Gjyqësore, Edvins Ballsheviç, njoftoi Ministria e Drejtësisë. Ministrat e Drejtësisë së Maqedonisë dhe Letonisë, Bilen Saliji dhe Xhintars Rasnaç dje në Rigë nënshkruan Memorandum për bashkëpunim midis ministrive të drejtësisë së të dy vendeve.

“Me Memorandum u dakorduan sferat, format dhe mënyra e bashkëpunimit midis dy institucioneve, duke i ndarë vlerat e përbashkëta evropiane në frymën e bashkëpunimit dhe besimit të ndërsjellë”, thuhet në kumtesë. Mes të tjerash, në bashkëpunim epërsi i jepet këmbimit të përvojave dhe praktikave më të mira për harmonizim të legjislacionit kombëtar me standardet ndërkombëtare dhe evropiane, mbështetja në procesin e inkuadrimit të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian, modernizim të profesionistëve nga gjyqësia dhe gjykatësit, përmirësim të aktiviteteve në sferën e sistemit penitenciar, menaxhim efikas me sistemin provues duke përfshirë edhe zhvillim të masave alternative efikase dhe sistemit provues si dhe sfera të tjera të cilët janë me interes të ndërsjellë. Pas nënshkrimit të Memorandumit për bashkëpunim, ministri Saliji u takua me drejtorin e Drejtorisë së Burgjeve të Republikës së Letonisë dhe e vizitoi Qendrën për Varshmëri pranë Burgut Olaine.