Milevski: Duhet të diskutojmë për Këshillat dhe numrin e këshilltarëve

1

Shkup, 13 janar  – Zgjedhjet lokale janë para nesh dhe tashmë nga pranvera do të fillojnë kalkulimet  mes të gjitha partive politike dhe do të “nxehet” atmosfera politike. Ne si Ministri, por edhe si parti mundohemi  në zgjedhjet lokale qytetarët të vendosin në lista të hapura, deklaroi sonte ministri i Vetëqeverisjes Lokale Goran Milevski në 24 analiza në Televizionin 24.

Ministri Milevski potencoi se pushteti nuk mund të decentralizohet në nivel lokal dhe  e tëra të kahëzohet drejt  kryetarit të komunës. Nevojitet Këshilli të jetë i fuqishëm,  këshilltarët duhet ta kenë punën e tyre, për atë duhet  të paguhen dhe jo të korruptohen.

“A janë të mëdha Këshillat, a duhet të zvogëlohet numri i këshilltarëve, atë duhet ta diskutojmë. Ne një platformë tonën që e punojmë me BNJVL-në, konsiderojmë se duhet të zvogëlohet  numri i këshilltarëve,  por edhe ato të zgjidhen në lista të hapura që të hyjnë njerëz  të cilët kanë autoritet  në atë mjedis”, deklaroi Milevski. Shtoi se këshilltarët  nuk duhet të varen vetëm nga partitë politike, por të jenë të kahëzuar dhe lojal  ndaj qytetarëve të cilët i zgjedhin. Në atë mënyrë, sipas tij, në Këshilla do të hyjnë edhe persona nga sektori i OJQ-ve.

I pyetur për paratë të cilat janë  ridestinuar nga TAV, Milevski tha se Ministria e krijon politikën, ndërsa paratë ndahen përmes Zyrës për zhvillim të barabartë rajonal.

“Në të kaluarën kjo ka qenë 3,5 milion euro, ndërsa tani Qeveria i rriti në 7-8 milion dhe ato nuk janë të mjaftueshme nevojiten ende më shumë. Por, kemi një përparim. Përveç këtyre mjeteve, ne bashkëpunojmë edhe me Agjencinë zhvillimore zvicerane”, tha Milevski.

Ministri i Vetëqeverisjes lokale tha se në rajonet malore ka shumë projekte të mira, si pista e skijimit në Ponikva, renovimi i shtëpisë së nxënësve  më Kumanovë, terrene sportive  në Manastir,…