Mijallkov mbetet edhe gjatë vikendit në Shutkë

6

Gjykatësja Vesna Dimishkovska sot nuk ka sjellë vendim sepse propozimi i PSP për ndërprerje të paraburgimit dhe përcaktim të arrestit shtëpiak ishte i pakompletuar dhe ka kthy atë në prokurori për t’u plotësuar.

“Nga ana e gjykatësit të procedurës paraprake është përcaktuar se i njëjti nuk është i kompletuardhe është kthyer për plotësim tek prokurori kompetent, ndërsa pas marrjes së propozimit të rregulluar, gjyqi menjëherë do të sjellë vendim”.

Të hënën është dita e fundit të paraburgimit 30 ditor për Mijallkovin deri kur duhet të ketë vendim nëse natën e vitit të ri ai do ta kalojë në burg ose në shtëpi. Siç është marrë vesh, përveç burgut shtëpiak nga prokuroria e Janevës kanë propozuar ndakesë për Mijallkov që të komunikojë me persona dhe ndalesë për përdorim të mjeteve të komunikimit.

Pasdite nga Shutka pas thuajse dy muajve kanë dalë edhe Kiril Bozhinovski dhe Mile Janakievski të akuzuar për Titanik, por edhe Zorica Arsovska dhe Nenad Josifoviq të dyshuar për rastin Perandoria.

Comments are closed.