Mbi tre milionë euro për dreka zyrtare

10

Pavarësisht deklaratave politike të krerëve të shtetit se do të ketë kursime të buxhetit për shpenzimeve, mania e shpenzimeve për mëditje, akomodim, dreka nuk ndalet. Funksionarët kosovarë nga buxheti i Kosovës vazhdojnë të shpenzojë miliona euro në këto kategori.

Siç njofton Agjencia e lajmeve Kosovapres, bazuar në raportin e shpenzimeve të buxhetit për vitin 2016-të, për dreka zyrtare janë shpenzuar dy milionë e 824 mijë euro, ndërsa për dreka zyrtare jashtë vendit janë shpenzuar 23 mijë euro.

Kurse, për mëditje të udhëtimeve zyrtare jashtë vendit janë shpenzuar afër 400 mijë euro më shumë se në vitin 2015-të. Për këtë kategori shteti në vitin 2016-të, ka shpenzuar tre milionë e 112 mijë euro, ndërsa, në vitin 2015-të, kishte shpenzuar dy milionë e 715 mijë euro.

Rritje e theksuar e shpenzimeve vërehet edhe për akomodim për udhëtime zyrtar jashtë vendit, ku në vitin 2016, janë shpenzuar dy milionë e 316 mijë euro për dallim nga viti 2015 që ishin shpenzuar një milion e 899 mijë euro. Po ashtu, edhe për udhëtime jashtë vendit ka rritje, në 2016-të ishin shpenzuar tre milionë e 563 mijë euro, kurse, po në këtë kategori në vitin 2015-të, ishin shpenzuar tre milionë e 482 mijë euro.

Edhe shpenzimet e anëtarësimit janë rritur rreth 209 mijë euro më shumë se vitin 2015-të. Në vitin 2016-të për anëtarësim janë shpenzuar 522 mijë euro, derisa në 2015-të, janë shpenzuar 313 mijë euro. Rritje të madhe të shpenzimeve ka edhe tek shpenzimet për telefon me 106 mijë euro, derisa në vitin 2015-të, ishin shpenzuar 74 mijë euro.

Bazuar në raportin vjetor financiar të buxhetit për vitin 2016, del se nga buxheti i shtetit, vetëm për udhëtime zyrtarë brenda vendit janë shpenzuar një milion e 135 mijë euro, ndërsa, në vitin 2015-të, në këtë kategori ishin shpenzuar një milion e 111 mijë euro. Nga buxheti i vitit 2016-të, për mëditje të udhëtimeve brenda vendit janë shpenzuar 62 mijë euro, ndërsa në vitin 2015-të, në këtë kategori ishin shpenzuar 57 mijë euro.

Comments are closed.