MASH i publikoi planet mësimore për klasën e dytë dhe të tretë

51

Shkup, 2 maj  – Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) sot kumtoi se pas rishikimit të kryer, janë përgatitur dhe publikuar planet dhe programet e reja mësimore për klasën e dytë dhe të tretë.

MASH kërkon dhe pret nga mësimdhënësit dhe mësimi klasor, si dhe të gjithë personat kompetent dhe të interesuar, aktivisht të kyçen në procesin e ndërtimit të modelit të ri për arsimin fillore dhe të dorëzojnë kritikat , komentet dhe propozimet e tyre për përmirësimin e programeve të reja mësimore për klasën e dytë dhe të tretë.

Planet  dhe programet e reja mësimoret për klasën e dytë dhe të tretë në gjuhën maqedonase, shqipe, turke dhe serbe mund të merren në linkun vijues: второтрето.

Të gjitha komentet dhe propozimet mund të dërgohen në [email protected], apo të dorëzohen në arkivin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (rr Sh. Cirili dhe Metodi nr./54). 

Comments are closed.