PRES ONLINE DOOEL
Adresa e redaksisë:
Bul. Goce Delçev nr.11,
Q.T. Mavrovasja lok.14 – përdhesë, Shkup
E-mail: [email protected]
Tel: 02 3179 – 904; Tel: 02 3179 – 905; Tel: 02 3179 – 906; Fax: 02 3118 – 060;
[email protected]; Tel: 02 3179-904; Mob: 071 372 222