Mariçiç në FEFSH: Reforma e administratës publike bëhet pjesë e procesit të negociatave për herë të parë

Zëvendëskryetari i Qeverisë i obliguar  për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiq sot ka marrë pjesë në “Forumin Ekonomik dhe Financiar të Shkupit”, në panelin kushtuar “Sfidave të reja për qeverisje të mirë”, ku theksoi se është duke u përgatitur një Strategji e re për Reformën e Administratës Publike 2023 – 2030. me të cilën synon rritjen e efikasitetit dhe efektivitetit të institucioneve.

“Reforma e administratës publike është një fushë kyçe e Klasterit Themele dhe për herë të parë edhe formalisht bëhet pjesë e procesit të negociatave. Si një vend kandidat për anëtarësim në BE, dhe duke pasur parasysh rëndësinë e sundimit të ligjit dhe në kontekstin e negociatave të anëtarësimit (si pjesë e Klasterit Themelet), në periudhën e fundit janë bërë përpjekje të konsiderueshme për të përmirësuar kushtet ligjore, strategjike dhe institucionale”, tha Mariçiq.

Zëvendëskryeministri theksoi se pa qeverisje të mirë nuk ka sukses ekonomik, duke shtuar se ajo është bazë kyçe për vlerat tona evropiane dhe është e ndërlidhur dhe e lidhur ngushtë me demokracinë dhe të drejtat themelore të njeriut.

Advertisements

“Vendet me mekanizma funksional dhe efektiv të sundimit të ligjit janë më tërheqëse për investimet e huaja direkte. Përveç anëtarësimit në NATO, investitorët e huaj janë në kërkim të “vendeve të sigurta për investime”, ku kërkesa kryesore është se çfarë mekanizmi të sundimit të ligjit ekziston në një vend të caktuar. Në këtë drejtim, pavarësia dhe paanshmëria e sistemit gjyqësor dhe niveli i korrupsionit është një nga kërkesat kryesore”, tha Mariçiq në panel diskutim.

Zëvendëskryeministrja Mariçiq foli për transparencën dhe llogaridhënien, duke theksuar se kjo qeveri ka treguar një nivel të lartë vullneti politik për hapjen e institucioneve, duke cituar  raportin e  Metamorfozis sipas të cilit vendi ynë është i pari në Ballkanin Perëndimor, duke përmbushur 83.4% të kritereve. . Ai iu referua edhe raportit për Indeksin e Transparencës Aktive 2021 të Qendrës për Komunikim Civil, sipas të cilit transparenca aktive e ministrive, Qeverisë dhe komunave është 63 për qind, që është pesë për qind më e lartë krahasuar me vitin 2020.

“Ne po vendosim rregulla dhe standarde në mënyrë që transparenca të mos varet më nga vullneti politik, por të vendoset si praktikë e detyrueshme për çdo institucion”, theksoi Mariçiq.