“Lufta” e zjarrfikësëve me zjarret në Pollog

“Lufta” e zjarrfikëseve me zjarret në Pollog. Komandanti i Njësitit kundër zjarreve Uka Aliti në Tetovë, për gazetën KOHA, tregon sfidat dhe vështirësitë e tyre në këtë njësit!