Librat diskriminues, në vite në duart e nxënësve

37

Librat diskriminues, në vite në duart e nxënësve Do të vazhdojë spastrimi i përmbajtjeve diskriminuese në tekstet shkollore? Pse këto libra ishin kaq gjatë në duart e nxënësve? Në ciliësinë e librave ndikoi edhe financimi dhe kontrolli jo i duhur nga autoritetet? Do t’i japë zgjidhje Ligji i ri këtyre çështjeve që me vite po shkaktojnë debate të nxehta në publik?