Leximi përmirëson rritjen dhe zhvillimin e trurit tek fëmijët

Fëmijët që kanë filluar të lexojnë më herët në adoleshencë gjithashtu priren të kalojnë më pak kohë para ekraneve (si TV, telefonat inteligjentë ose tabletët) dhe flenë më gjatë

 

Komuniteti shkencor ka dhënë prova për përfitimet e leximit në zhvillimin kognitiv. Në fakt, është treguar se fëmijët që në moshë shumë të vogël (nga mosha 3-vjeçare) kanë filluar të lexojnë për kënaqësi, kanë rezultate më të mira në testet njohëse në adoleshencë. Studimi u krye nga ekspertë nga universitetet e Kembrixhit dhe Warwick dhe u botua në revistën Psychological Medicine, studimi përfshinte mbi 10.000 adoleshentë të rinj. U mat se 12 orë në javë ishte sasia optimale e leximit dhe se ky zakon i shëndetshëm lidhet me një strukturë më të mirë të trurit.

Ajo që u tregua ishte një lidhje e fortë midis leximit për kënaqësi në moshë të re dhe një performancë të mirë në adoleshencë në testet njohëse që matin faktorë të tillë si të mësuarit verbal, memoria dhe zhvillimi i gjuhës, si dhe në arritjet në shkollë.

Advertisements

Ekipi hulumtues studioi një gamë të gjerë të dhënash, si testet njohëse, vlerësimet mendore, të sjelljes dhe skanimet e trurit, dhe më pas krahasoi fëmijët që kishin filluar të lexonin për kënaqësi në një moshë mjaft të hershme me ata që filluan ta bënin këtë më vonë se mosha nëntë vjeç (ose që nuk ishin të interesuar fare për të lexuar). Analizat morën parasysh edhe shumë faktorë të tjerë, duke përfshirë statusin socio-ekonomik. Gjysma e kampionit kishte kaluar nga tre deri në dhjetë vjet duke lexuar për kënaqësi dhe gjysmat jo. Ajo që u shfaq në studim ishte një lidhje e fortë midis leximit për kënaqësi në moshë të re dhe performancës së mirë në adoleshencë në testet njohëse që matin faktorë të tillë si mësimi verbal, memoria dhe zhvillimi i gjuhës, si dhe në arritjet në shkollë.

Lexuesit e vegjël, sapo hynë në adoleshencë, u zbulua se kishin më pak shenja stresi dhe depresioni në rini, vigjilencë më të madhe dhe më pak probleme të sjelljes (agresioni është jashtëzakonisht i ulët në këto subjekte). Fëmijët që kanë filluar të lexojnë më herët në adoleshencë gjithashtu priren të kalojnë më pak kohë para ekraneve (si TV, telefonat inteligjentë ose tabletët) dhe flenë më gjatë.