Leximi ka të bëjë me empatinë

16

Ata që lexojnë më shumë, dhe atë fiksion, tregojnë shumë më shumë sjellje sociale pozitive dhe aftësi më të mirë për të ndjerë dhembshuri me të tjerët. “Gjetjet i konfirmojnë studimet e mëparshme se ekspozimi ndaj fiksionit është i lidhur me një varg të aftësive empatike”, tha udhëheqësja e studimit Rose Turner

Gëzohuni adhurues të librave për shkak se gabim e ka pasur kush iu ka thënë se për shkak të obsesionit ndaj librave dukeni antisocial. Një studim i ri tregon se njerëzit të cilët rregullisht lexojnë, sidomos fiksion apo beletristikë, në fakt kanë më shumë empati.
Hulumtimi i kryer nga universiteti britanik Kingston në Londër u prezantua në një konferencë të Shoqa

Comments are closed.