Kuvendi i shqyrtoi raportet vjetore të KSHPK-së dhe Avokatit të Popullit për vitin 2019

13

Shkup, 7 prill – Kuvendi vonë këtë pasdite i shqyrtoi raportet vjetore të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Avokatit të Popullit për vitin 2019. Për shkak të mungesës së kuorumit, votimi mbi raportet do të caktohet shtesë.

Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanovska, duke e shpjeguar raportin, tha se kompetencat e rritura dhe të përforcuara të KSHPK-së i kanë rritur edhe pritjet e opinionit se janë përforcuar instrumentet dhe parakushtet e nevojshme për parandalim më efektiv dhe luftë kundër korrupsionit në kushte kur vendi po përballet me korrupsion të përhapur në të gjitha segmentet e jetës shoqërore.

“Në një periudhë prej 10 muajsh, në KSHPK u dorëzuan 1172 raporte nga qytetarë, shoqata, institucione, me dyshime për sjellje korruptive, abuzim të detyrës publike, konflikt interesi, hapi edhe 245 çështje me iniciativë të saj. Numri i raporteve të pranuara dhe çështjeve të hapura në 2019 është më i lartë se numri i përgjithshëm i raporteve të marrë në KSHPK në pesë vitet e fundit. Duke e pasur parasysh përmbajtjen e raporteve të paraqitura, të cilat kryesisht i referohen realizimit të të drejtave individuale të dorëzuesve, mund të konkludohet se kjo është kryesisht për shkak të humbjes së besimit të qytetarëve në institucionet e sistemit”, theksoi Ivanovska, e cila theksoi se KSHPK vepron në mënyrë joselektive.

Deputetët nga shumica janë të kënaqur nga puna e KSHPK-së, e cila, siç thanë, nuk ishte aspak aktive me përbërjen e mëparshme.

Në Raportin vjetor të Avokatit të Popullit për vitin 2019, vërehet se të njëjtat probleme të qytetarëve kanë vazhduar me vite.

“Statistikat tregojnë se edhe vitin e kaluar problemet me të cilat u përballen qytetarët në ushtrimin e të drejtave të tyre në përgjithësi mbeten të njëjtat, megjithëse ka një rritje të ankesave në fushat e të drejtave sociale, shëndetësore dhe të fëmijëve. E padiskutueshme është përshtypja që edhe më tej më shumë ankesa ka për punën e agjentëve të përmbarimit. Problemet këtu kanë mbetur të njëjta për vite me radhë. Qytetarët më së shumti ankohen se nuk ishin të informuar për inicimin e procedurave përmbarimore, për shkak të të cilave u detyruan të paguajnë disa herë më shumë fonde nga ajo që u është paraqitur si borxh. Kur bëhet fjalë për fushën e drejtësisë, për fat të keq, ashtu si vitin e kaluar, e pranishme është një praktikë e komunikimit të dobët midis administratës shtetërore dhe gjyqësorit administrativ, e cila është në dëm të drejtësisë efektive, kështu që qytetarët janë akoma të detyruar të presin me vite për t’i realizuar të drejtat e tyre”, qëndron në përfundimin e Avokatit të Popullit.

Në raportin e Avokatiti të popullit theksohet se nuk ka pasur zhvillime as në fushën e të drejtave të pronës, ku denacionalizim edhe më tej mbetet një “histori pa fund”. Në të, gjithashtu, theksohet se diskriminimi, për të gjitha bazat, veçanërisht mobingu është akoma i pranishëm në shoqëri, ndërsa të drejtat në marrëdhënien e punës po shkelen.

Deputetët nga opozita theksuan se në sallë nuk ka asnjë përfaqësues të vetëm të qeverisë, që të dëgjojë se për çfarë ankohen më shumë qytetarët.

Kuvendi do të vazhdojë nesër me punë në orën 12.