KSHZ: Jehona e votuesve deri në ora 15:00 është 31.78 për qind

78

Deri në ora 15:00, gjithsejtë kanë votuar 576 576 qytetarë apo 31.78 për qind e votuesve. Sipas njësive zgjedhore, njësia e tretë ka jehonën më të madhe të votuesve deri në ora 15:00, ndërsa jehonë më e ulët është regjistruar në njësinë 6 zgjedhore.

Njësia e Parë Zgjedhore 34.51 %
Njësia e Dytë Zgjedhore 29.96%
Njësia e Tretë Zgjedhore 37.24%
Njësia e Katërt Zgjedhore 35.56%
Njësia e Pestë Zgjedhore 31.51%
Njësia e Gjashtë Zgjedhore 22.85%