Koronavirusi prek një imam në Kërçovë, mbyllen 8 xhami

68

Kërçovë, 30 qershor – Spitali i Kërçovës prej vitesh po përballet me probleme të llojllojshme.

Së fundmi në këtë spital ka edhe mungesë të kuadrit mjekësor.

Covid-19 ka bërë që mjekët infektolog të jenë më të kërkuarit, por një i tillë mungon në këtë qytet.

Këto pamje tregojnë gjendjen si ka funksionuar infektologjia në këtë spital, dhe në mungesë të hapësirave kjo godinë ende funksionon për disa reparte specialistike.

Se mungon infektolog dhe kapaciteti i spitalit është i pamjaftueshëm për tu ballafaquar me këtë pandemi e thotë edhe Stanko Trpeski, drejtor i spitalit të Kërçovës.

Comments are closed.