Kontakte intensive për zgjidhje të problemit me zjarrfikësit

22

Shkup, 28 tetor – Ka kontakte intensive të Qytetit me zjarrfikësit, ndërsa Qeveria është këtu  në ndonjë mënyrë të ndërmjetësojë që të gjindet  zgjidhje adekuate për problemin me zjarrfikësit,  deklaroi sot zëdhënësi qeveritar Dushko Arsovski.

Ai potencoi se problemi po tërhiqet  më shumë se 15 vjet  dhe se një kohë të gjatë është injoruar derisa  në nismë të Ministrisë së Mbrojtjes nuk ka filluar të zgjidhet përmes rritjes së mjeteve të cilat nga buxheti i mbrojtjes  janë transferuar në komuna në vitin 2020.

“Në nismë të Ministrisë së Mbrojtjes  filloi të zgjidhet.  Vërtetim për atë është rritja e mjeteve të cilat nga Buxheti  i MM-së ishin transferuar në buxhetin e komunave në vitin 2020, gjithsej  51 milion më shumë nga viti paraprak. Në seancë të Qeverisë në shtator është miratuar  informacioni i Ministrisë së Mbrojtjes dhe është pranuar plani aksionar  për vendosje të parimit  të decentralizimit funksional në mbrojtjen e zjarrfikësve me mbrojtje  në vendosjen e grantit të bllokut në çdo komunë  të bazuar në banorë, territor dhe njësi të zjarrfikësve”, tha Arsovski.

Shtoi se në planin aksionar planifikohen edhe ndryshimet e Ligjit për zjarrfikësit, por potencoi se ai është proces i cili zgjat dhe në të cilin  duhet të përfshihen edhe ministritë e financave, të vetëqeverisjes lokale, BNJVL dhe Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim.

“Nga  viti 2022  prej asaj që e kemi si informacion duhet të ndërpritet  nga  blloku i dedikuar i shtesave të cilat do të transferohen në komuna, ndërsa dallimi është  në atë  që  shtesat e dedikuara  mund të shfrytëzohen  vetëm për paga dhe kompensime të zjarrfikësve, ndërsa mjetet nga bllok-shtesat komunat mund t’i shfrytëzojnë  për funksion të  njësisë së zjarrfikësve dhe së pari duhet të  paguhen pagat dhe kompensimet  e zjarrfikësve”, tha zëdhënësi qeveritar.