Komiteti për parandalim të torturës, sërish me kritika për kushtet e burgjeve në vend

21

Edhe krahas përmirësimeve të vogla, duke përfshirë edhe rinovimin e një krahu të njësisë hetimore të Burgut të Shkupit dhe mbylljen e tre degëve problematike të burgut të Idrizovës, Komiteti i Këshillit të Evropës për parandalimin e torturës dhe trajtimit johuman ose degradues ose ndëshkim  (KPT), në raportin më të ri të publikuar në Strasburg, konstaton se ende ka probleme me kushtet e jetesës në burgje, njofton korrespondenti i MIA -s.

KPT, në bazë të vizitës “ad hok” në vend nga 7 deri më 9 dhjetor të vitit 2020, vuri në dukje kushte të ngushta, johigjienike për paraburgim në të ashtuquajturën njësi “ambulancë”, në pjesët e mbyllura të burgut të Idrizovës dhe pjesët e pa rinovuara të burgut të Shkupit.,.

I botuar në përgjigje të qeverisë, raporti kritikon qasjen “anakronike” ndaj trajtimit të të burgosurve në burgun e Shkupit (të mbyllur në qelitë e tyre 23 orë në ditë, duke mos bërë asgjë dhe duke u mohuar kontakti me fëmijët e tyre), pa aktivitete “të qëllimshme” për të dënuarit e dënuar në burgun Idrizovo dhe cilësinë e dobët të kujdesit shëndetësor që u ofrohet të burgosurve për shkak të mosgatishmërisë së Ministrisë së Shëndetësisë për të marrë një qasje më “strategjike” në punën e saj.

Një nga çështjet kryesore të trajtuara vazhdimisht nga KPT përfshin mungesën e transparencës në menaxhimin e burgjeve, me shqetësimet për emërimin e drejtuesve të burgjeve, i cili mbetet i bazuar në përkatësinë politike dhe jo aftësinë për të kryer një detyrë kaq komplekse.

KPT u bën thirrje autoriteteve të vendosin një hierarki të qartë midis administratës së burgut dhe drejtorëve të burgjeve dhe të krijojnë një program shumëvjeçar të aktiviteteve fillestare dhe trajnimit të stafit të burgut dhe të rrisin përpjekjet për të luftuar fenomenin e korrupsionit dhe favorizimit të stafit përmes masave specifikave.

Raporti thekson se rekomandimet e KPT-së për menaxhimin profesional të sistemit të burgjeve janë përmbushur, të përbërë nga një hierarki e qartë midis administratës së burgut dhe drejtorëve të burgjeve, një rrjedhë të qartë të menaxhimit dhe krijimit të një sistemi të qëndrueshëm të trajnimit të stafit, dhe miratimi i masave të qarta anti-korrupsion. zhvillim i ndrojtur “. Kjo i referohet veçanërisht rritjes së vogël të efektivitetit të stafit në Burgun Idrizovo, paga dhe mëditje më të mira për personelin e burgut, dhe kontrolle dhe kontrolle më të rregullta të sigurisë mbi personelin e burgut që hyn në ambientet e burgut.

Më tej, KPT-ja gjatë vizitave përsëri dëgjoi pretendimet për keqtrajtim fizik të të dyshuarve për krime nga oficerët e policisë dhe inspektorët gjatë vizitës së tij, të cilat konsistonin kryesisht në shuplaka, grushte, goditje dhe goditje ose objekte të tjera (përfshirë prangat). Elektroshok dhe radio dore ), të cilat pretendohet se janë shkaktuar në kontekstin e kapjes pasi i dyshuari u vu nën kontroll ose brenda një stacioni policie për ekstradim të dukshëm.

KPT u bën thirrje autoriteteve të hetojnë me forcë të gjitha mjetet për të siguruar që mesazhi i zero tolerancës për keqtrajtimin e të ndaluarve të arrijë tek zyrtarët e zbatimit të ligjit në të gjitha nivelet. Për më tepër, autoritetet janë thirrur të forcojnë aftësitë hetimore të ekipit të specializuar të prokurorëve duke rekrutuar një grup hetuesish të pavarur dhe të forcojnë punën e zbatimit të masave themelore mbrojtëse, në mënyrë që oficerët e policisë t’i kushtojnë vëmendjen e duhur zbatimit të legjislacionit përkatës dhe procedurat standarde të punës.

Në raport, Komiteti i Këshillit të Evropës për parandalim të torturës dhe trajtimit ose ndëshkimit çnjerëzor ose poshtërues, gjithashtu citon rezultatet e takimeve të mbajtura gjatë një vizite  ” ad hok” midis ish –kryetarit  të KPT -së Mikola Gnatovski dhe kryeministrit të Maqedonisë së Veriut., Zoran Zaev dhe ministrit të Drejtësisë, Bojan Mariçiq, ku kryeministri kujtoi angazhimin e Qeverisë së tij për të siguruar që do të bëhen të gjitha përpjekjet për të zbatuar rekomandimet e Komitetit. Sipas pikëpamjes së KPT-së, dialogu me autoritetet e Maqedonisë Veriore, i cili bazohet në besimin dhe mirëkuptimin reciprok, kërkon “veprim konkret” për të zbatuar rekomandimet e shumta të vjetra të përcaktuara në raport.