Komisioni i Venedikut pranoi nominimin e Deskoskës për anëtarë të komisionit

Venedik, 23 janar – Nominimi im për anëtar të Komisionit të Venedikut është pranuar sot. Është gjithashtu një konfirmim që kriteret për anëtarësim në komision janë përmbushur. Faleminderit për besimin tuaj, shkruan Ministrja e Drejtësisë Renata Deskoska.

Në faqen zyrtare të Komisionit të Venedikut, emri i Renata Deskoska figuron në listën e anëtarëve individualë.