Këshilli i Kongresit të Dibrës, viti 1909 (FOTO)

Këshilli i Kongresit të Dibrës, viti 1909