KATEGORIA E SHFLETIMIT

Video

Ndihma e Shpejtë që nuk vjen gjithmonë shpejtë!

Ndihma e Shpejtë Mjekësore në Maqedoni është shërbim, i cili funksionon në kuadër të Shtëpive të Shëndetit, ndërkaq buxheti i caktohet nga Fondi për Sigurim Shëndetësor varësisht ekipeve mjekësore. Për një ekip mjekësor, buxheti vjetor arrin vlerën 177.000 denarë në muaj, e cila shfrytëzohet për paga bruto të ekipit mjekësor - mjekë, motra…
Lexo më shumë...