KATEGORIA E SHFLETIMIT

Fotogaleri

Bangladeshi, një natyrë në lëvizje! (FOTO)

Në Bangladesh, fatkeqësitë natyrore tashmë janë kthyer në normalitet. Relievi i pa qëndrueshëm i tij është rezultat i rrjeteve lumore më dinamike dhe më të gjera në botë.Kombi deltaik është nënprodukt i proceseve të lumenjve i krijuar nga depozitime aluviale mijëra vjeçare të cilat rrjedhin nga lumenjtë e fuqishëm Brahmaputra-Jamuna, Padma…
Lexo më shumë...