KATEGORIA E SHFLETIMIT

Dossier

LARGIMI NGA PUNA I PROFESORËVE SHQIPTARË! Demonstratat e Tetovës të vitit 1968 dhe masat represive të pushtetit komunist maqedonas (2)

Më 30 dhjetor 1968, Kuvendi i komunës së Tetovës mbajti seancë të jashtëzakonshme në të cilën u miratuan dy konkluzione. Në konkluzionin e parë thuhej se: “të gjithë punëtorët e arsimit: profesorë, arsimtarë, mësues e të tjerë që morën pjesë aktive në demonstratat armiqësore më 22 e 23 dhjetor tu propozohen kolektivëve punuese, përkatësisht…
Lexo më shumë...