KATEGORIA E SHFLETIMIT

Forum

Politika kreative vs. politika e vjetër!

Kur them politikan kreativ e kam fjalën për njerëz bartës jo vetëm të ideve të reja, por edhe për zbatues konsekuent dhe të përpiktë të praktikës së re të ndryshimeve shtetërore dhe shoqërore. Njerëzit e mençur - të aftë dhe të ditur në politikë janë e kundërta e njerëzve të paditur, jo-inteligjent dhe të pa-aftë ashtu siç janë sot shumica e…
Lexo më shumë...