KATEGORIA E SHFLETIMIT

Forum

Rinisja nga stacioni e “trenit të quajtur dëshirë”

Gjeneratat e viteve 90-të mund të kujtojnë se ka pasur zëra që thonin se Korridori 8 duhet të ndërrojë trasenë e saj, pak më poshtë, më në jug, për çka ka hasur në mospajtim te subjekti shqiptar në qeveri...S’dihet nëse kjo ka qenë arsyeja që ai mbeti në gjysmë rruge, por rikthimi i Korridorit 8 në marshutën e natyrshme, duke u plotësuar me…
Lexo më shumë...