KATEGORIA E SHFLETIMIT

Forum

Lufta e re e klasave

Shpeshherë ky fenomen merr formën e konkurrencës midis vendasve dhe emigrantëve, por grupe të ndryshme emigrantësh…