Karikatura austriake që bënte thirrje për zhdukjën e Serbisë!

Serbia duhet të zhduket!
Serbia burim i konflikteve në Europë. Karikaturë austriake në vitin 1914

Serbia duhet të zhdukët!