Kadare ne faqen e parë të ‘Le Monde’: I lumtur që kam krijuar letërsi normale në një vend anormal