Ish-kryetari i Gjilanit Qemajl Mustafa do rigjykohet për korrupsion

Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka kthyer në rivendosje aktvendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, të datës 30.03.2018, me anë të të cilit ishin refuzuar si të pa bazuara, kërkesat e avokatëve mbrojtës për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave, në rastin e Qemajl Mustafës dhe të tjerëve. Me arsyen se ekzistojnë shkelje procedurale, Gjykata e Apelit e ka anuluar aktvendimin e Gjykatës Themelore në Pejë, duke ia kthyer të njëjtës çështjen për rivendosje. “Gjykata e Apelit pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe ankesave, vlerësoi se aktvendimi i gjykatës së shkallës së parë, duhet anuluar dhe kthyer në rivendosje, pasi i njëjti përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale e të cilat si pasojë tërheqin edhe shkeljet e ligjit penal dhe vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike”, thuhet në komunikatën e Apelit.

Prokuroria Speciale e Kosovës i ngarkon 39 të akuzuarit me veprat penale – krim i organizuar, keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe keqpërdorim i autorizimit në ekonomi. Bashkë me ish-kryetarin e Gjilanit, Qemajl Mustafa, po akuzohen edhe Hatixhe Daku, Vehbi Geci, Qefsere Sadriu, Iljaz Rashiti, Musa Nasufi, Muhamet Kastrati, Fatmir Halili, Drita Bajrami, Agim Hoxha, Ramush Musliu, Selvije Shefkiu, Ganimete Kastrati, Shemsedin Qerimi,Merita Canaj-Shabanaj, Ibrahim Foniqi, Behar Mehmeti, Hamdi Ismajli, Fadil Osmani, Heset Asllani, Selver Xhelili, Qemajl Latifi, Enver Biqku, Asllan Mustafa, Naser Sylejmani, Zeqirja Fazliu, Azem Mujku dhe Nazim Jashari. Për krim të organizuar lidhur me veprën e keqpërdorimit në ekonomi, të akuzuar në këtë rast janë edhe Basri Kqiku, Avdi Pireva, Rrustem Hajdari, Florim Zuka, Skënder Imeri, Naser Mehmeti, Mejdi Ahmeti, Burim Govori, Asllan Asllani, dhe Asllan Syla.

Aktakuza ndaj Mustafës dhe të tjerëve u ngrit në shtator të vitit të 2016. Pjesë e kësaj aktakuze përpos zyrtarëve të Komunës së Gjilanit janë edhe disa biznesmenë. Sipas aktakuzës, zyrtarët duke vepruar në cilësinë e personave zyrtarë, kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, duke i tejkaluar kompetencat e tyre, ose duke mos i përmbushur detyrat zyrtare, ndërsa të pandehurit tjerë duke vepruar si pronarë apo përfaqësues të këtyre operatorëve ekonomikë, kanë ushtruar veprimtari ekonomike me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për operatorin ekonomik tjetër, me rastin e ofertimit në aktivitete të prokurimit në Komunën e Gjilanit. (Kallxo.com)