Intervistë me Blendi Hodai

30

 

Si është arritur marrëveshja me qeverinë?
Çfarë me Maturën Shtetërore?
Cili ishte kompromisi dhe si arritët deri tek zgjidhja i këtij kompromisi?

Mbi këto çështje, flet Blendi Hodai, kryetar i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme në Maqedoninë e Veriut.