Industria e reklamave, kush fiton dhe kush humbet?

19

Shpenzimet e reklamave digjitale do të mbeten relativisht të sheshta këtë vit, duke u rritur me 0.3% për të arritur në 15.08 miliardë £ (19.25 miliardë dollarë). Sidoqoftë, është i vetmi medium kryesor që do të shohë rritje të shpenzimeve të reklamuesve në vitin 2020

Thellësia dhe ndikimi i qëndrueshëm i recesionit global, së bashku me rënien e mprehtë ekonomike në Mbretërinë e Bashkuar, sinjalizojnë një rrugë të gjatë dhe sfiduese drejt rimëkëmbjes. Këtë vit në Mbretërinë e Bashkuar, shpenzimet totale për reklama në media do të jenë 21.03 miliardë £ (26.84 miliardë dollarë), poshtë me 7.5% nga 2019. Kjo rënie e pjerrët e shpenzimeve mund t’i atribuohet mungesës së shpenzimeve për median tradicionale. “Reklamat tradicionale kanë vuajtur shumë gjatë pandemisë, për shkak të urdhrave të qëndrimit në shtëpi dhe anulimit të ngjarjeve të mëdha sportive”, tha Bill Fisher, analist i vjetër i eMarketer.

Digital Marketing, ndërkohë, ka ofruar audiencën më të madhe dhe një rrugë të lehtë dhe me kosto efektive për konsumatorët. Pasi të jenë bërë rishikime shumë të konsiderueshme lidhur me shpenzimet nëpër kanalet tradicionale të mediave për shkak të efekteve të COVID-19, pritet që shpenzimet tradicionale të reklamave në media të bien 22.6% në vitin 2020.

Shpenzimet e reklamave digjitale do të mbeten relativisht të sheshta këtë vit, duke u rritur me 0.3% për të arritur në 15.08 miliardë £ (19.25 miliardë dollarë). Sidoqoftë, është i vetmi medium kryesor që do të shohë rritje të shpenzimeve të reklamuesve në vitin 2020. Brenda marketingut digjital, shpenzimet për reklama me video do të jenë formati me rritje më të shpejtë këtë vit, me 15.0%. Videoja gjithashtu do të përbëjë më shumë se gjysmën e të gjitha shpenzimeve të reklamave digjitale të ekranit për herë të parë në histori.

Comments are closed.