I huaj në shtëpinë e vet!

72

Të lindur, të rritur këtu, por pa asnjë të drejtë. Mysafirë në shtëpitë e veta. Ky është fati i mijërave qytetarëve, kryesisht shqiptarë, të cilët assesi nuk arrijnë të fitojnë shtetësinë.
Cili sektor i MPB-së paraqet problemin kryesor për fitimin e shtetësisë? Sa shtetësi janë dhënë viteve të fundit? Me çfarë pengesash ballafaqohen qytetarët?