Hulumtim i SCOOP: Deputetët e Maqedonisë, liderë në rajon për shpenzimet e rrugës (video)

24

(Storia është përkrahur në kuadër të projektit NED “Ngritja e vetëdijes publike kundër korrupsionit përmes gazetarisë hulumtuese”)

Comments are closed.