Historiku i fitnesit

34

Nga kohët primitive në kohët e sotme, si ka evoluar fitnessi.
Siç jemi në shekullin e 21, një nga arritjet më të mëdha për ne është ndjekja e vazhdueshme e palestrës. Gjatë gjithë kohës parahistorike, kërkesa për palestër është nxitur nga një nevojë për të mbijetuar përmes detyrave të mundimshme të gjuetisë dhe grumbullimin. Sot palestra është një mjet për përmirësimin shëndetit dhe mirëqenien e njerëzve. Ky artikull do të nxjerrë në pah historinë e palestrës, duke filluar me njeriun primitiv dhe duke çuar në themelimin e lëvizjes për palestër moderne.

Njeriu primitiv
Jetesa  nomade vazhdueshëm kërkonte gjuetinë dhe grumbullimin e ushqimeve për mbijetesë. Ishte mjaft e zakonshme për fiset që të bënin udhëtime një ose dy-ditore për të kërkuar ushqim dhe ujë. Pas gjuetisë së suksesshme dhe ekskursioneve grumbullimit, fiset shpesh udhëtonin gjashtë deri në 20 milje për të festuar me fiset fqinje dhe pastaj të merrnin pjesë në vallëzim dhe lojëra kulturore që zgjatnin disa orë. Ky model i paleolitit ndjekja ekzistenciale dhe kremtimi kërkoi një nivel të lartë të fitnesit.
Kjo periudhë shënoi fundin e jetesës primitive dhe agimin e civilizimit. Kësaj radhe u përcaktua nga zhvillime të rëndësishme bujqësore, të tilla si shpikjen e parmendë dhe zbutje të bimëve dhe kafshëve. Këto përparime bënë të mundur për gjueti-mbledhjen që fise të marrin sasi të mëdha të ushqimit duke mbetur në të njëjtën zonë, duke e transformuar shoqërinë primitive në shoqëri agrare. Për fat të keq, kjo epokë gjithashtu përkoi me fillimin e një jetese më të ulur ku ra shumë veprimtaria fizike.

Lindja e Afërt
Duke njohur rëndësinë e performancës fizike në fushë betejë, liderët e hershëm në kuadër të qytetërimeve të Asirisë, Babylonia, Egjipti, Palestina, Persisë dhe Sirisë inkurajuar ushtrimet fizike në mesin e popujve të tyre. Ndoshta shembulli më i mirë i një qytetërimi duke përdorur ushtrimet fizike për qëllime politike dhe ushtarake ishte Perandoria Persiane e cila zbatoi programe të detyrueshme të trajnimit. Kur kjo perandori u bë më e pasur, aktiviteti fizik u bë më pak i rëndësishëm. Në pikën kur Perandoria Persiane u shemb, shoqëria e tij mund të karakterizohej kryesisht nga një mungesë e përgjithshme e ushtrimeve fizike.

Civilizime të lashta kineze dhe indiane
Kultura kineze ka pranuar se ushtrimi i rregullt mund të parandalojë sëmundje të caktuara. Në fakt, mësimet filozofike të Konfucit inkurajuar pjesëmarrjen në aktivitet fizike. Rrjedhimisht, kinezet zhvilluan gjimnastikën Fu Cong për të mbajtur trupin në gjendje të mirë pune. Programet e ushtrimeve Fu Cong përbëheshin nga qëndrimet dhe lëvizjet e ndryshme që janë modeluar në sipas stileve të luftimit të kafshëve të ndryshme. Kinezët e lashtë gjithashtu janë angazhuar në forma të tjera të aktivitetit fizik, të tilla si hark, badminton, vallëzimi dhe mundje.
Në Indi, ndjekja e ushtrimeve fizike ishte e dekurajuar, sepse Budizmi dhe Hinduizmi vënë një theks më të madh në spiritualitetin se në palestër fizike. Megjithatë, priftërinj hindu kanë zhvilluar një program të stërvitjes që u përshtatet besimeve të tyre fetare;  programi u bë i njohur si yoga. Ndonëse origjina e saj e saktë ende nuk është identifikuar, yoga ka ekzistuar për të paktën 5000 vjetët e fundit. Përkthyer, yoga do të thotë “bashkim”, një referencë për filozofinë Hindu që përpiqet për të bashkuar dhe të zhvilluar trupin, mendjen dhe shpirtin. Duke vëzhguar dhe imituar modelet e kafshëve, priftërinjtë shpresuan që të arrinin ekuilibrin e njëjtë me natyrën që kafshët dukej të posedojnë.

Qytetërimi i lashtë grek
Ndoshta asnjë qytetërim tjetër nuk i ka vlerësuar ushtrimet fizike si Greqia. Për grekët besohet se zhvillimi i trupit ishte po aq i rëndësishëm sa zhvillimi i mendjes. Gjimnastika, së bashku me muzikën, janë konsideruar me rëndësi jetike për edukimin e të gjithë grekëve. Në fakt, një thënie e zakonshme në kohët e lashta greke ishte “ushtrim për trupin dhe muzikë për shpirtin” (Ëuest & Bucher 1995).Në Athinë, gjimnastika u zhvillua në ambientet e brendshme të quajtura palaestras (të prekursorëve në klubet e shëndetit) dhe ishin mbikëqyrur nga një paidotribe (të ngjashme me trajnerët personalë e sotme në palestër). Në Spartë, qeveria vendosi programe të veçanta gjimnastike për fëmijët e saj meshkuj për të siguruar se ata do të bëhen ushtarë shumë të aftë kur të  rriteshin. Femrat ishin të nevojshme për të mbajtur gjendje të mirë fizike në mënyrë që të prodhojnë pasardhës të shëndoshë meshkuj, të cilët mund ti shërbenin shtetit. Ushtarakët e dominuar nga kultura e Spartës rezultuan kanë rezultuar si një nga shoqëritë më të aftë fizikisht në historinë e njerëzimit.

Civilizimi Romak
Gjatë mbretërimit të saj të pushtimit dhe zgjerimit, Perandoria Romake vendosi që të gjithë qytetarët e saj të kenë gjendje të mirë fizike dhe të jenë të përgatitur për shërbimin ushtarak. Gjithkush në mes të moshës 17 dhe 60 ka u trajnuan në aktivitete të tilla si vrapimi, marshimi, kërcimet me shkop dhe hedhja e shtizës (Grant 1964)). Ky theksim mbi trajnim fizik ka rezultuar në një shoqëri të aftë, njerëz të fortë që pushtuan gati të gjithë botën perëndimore. Megjithatë, nivelet e gjimnastikës në popullsinë e përgjithshme Romake pranohej si argëtim dhe përvetësimi i pasurisë materiale u bë një ndër  prioritetet më të larta se sa gjendjes fizike.

Mesjeta
Në të njëjtën mënyrë si njerëzit primitiv, fiset barbare nga Evropa veriore kishin si kusht primar ushtrimet fizike për mbijetesë. Jetesa e tyre përbëhej nga gjuetia dhe mbledhja. Prandaj, përkundër pengesave kulturore dhe intelektuale që kanë ndodhur me rënien e Perandorisë Romake, ushtrimet fizike përjetuan një ringjallje gjatë Mesjetës.

Rilindja
Gjatë rilindjes lindi interesi që të rriten ushtrimet fizike për glorifikimin e trupit të njeriut.Fisnikët si Martin Luteri dhe John Locke përqafuan teorinë se nivelet e larta të gjimnastikës zgjerojnë nivelin intelektual. Rilindja krijoi një ambient për zhvillimin e gjerë të edukimit fizik në të gjithë Evropën.

Periudha Kombëtare në Evropë
Evropa kontinentale ka pësuar ndryshime të shumta kulturore pas Rilindjes. Fitness mbeti i rëndësishëm dhe programet e edukatës fizike u zgjeruan në kuadër të vendeve europiane në zhvillim. Gjimnastika gëzonte popullaritet të madh gjatë kësaj epoke, sidomos në Gjermani, Danimarkë, Suedi dhe Britania e Madhe. Johann Muths, i njohur si gjyshi i gjimnastikës, shpiku programet gjermane të stërvitjes dhe të pajisjeve me të cilat kryhej kjo stërvitje. Objektet për tu ushtruar të quajtura Turnvereins janë ndërtuar në të gjithë Gjermaninë për të projektuar vrapimin, kërcimin, balancimin dhe ngjitjen (Mattheës 1969). Në Suedi, Henrik Per Ling zhvilloi programe të përshtatura për stërvitje të individëve të ndryshëm dhe avokoi që edukatorët fizike të arsimohen në shkencëdhe fiziologji në mënyrë që të kuptojnë efektin e ushtrimit në trupin e njeriut. Nachtegall Frank i Danimarkës ka krijuar një program të quajtur “Trajnimi i mësuesve të Gjimnastikës” për instruktorëte palestrave (Mattheës 1969). Ndërkohë, Archibald Maclaren ka zhvilluar sistemet kombëtare të Britanisë së Madhe të ushtrimeve trupore dhe trajnimit në teori dhe praktikë. Shumë të ngjashme me rekomandimet e stërvitjeve të ditëve të sotme, idetë e Maclaren përfshinin reduktimin e stresit me anë të aktivitetit fizik.

Periudha koloniale e Amerikës
Vështirësitë e jetës koloniale siguroi që kolonët e hershëm të angazhoheshin rregullisht në aktivitetet fizike në mënyrë që të mbijetojnë. Kolonial Amerika mbeti një vend i pazhvilluar dhe populli i saj kaloi një pjesë të madhe të kohës së tyre dhe energji duke lëruar tokën për bimë, gjuetisë për ushqim dhe dërgimit të bagëtisë. Me këtë mënyrë jetese të siguruar mjaft e aktivitetit fizik, kolonët nuk kishte nevojë për programet e stërvitjes të organizuar.

Periudha Kombëtare e Amerikës
Emigrantët që erdhën në Shtetet e Bashkuara gjatë kësaj periudhe sollën me vete shumë aspekte të trashëgimisë së tyre, duke përfshirë programet gjimnastikore gjermane dhe suedeze. Por këto programe dështuan dhe nuk arritën popullaritet, sepse Amerika ishte më pak e ndjeshme ndaj pushtimit të huaj se vendet evropiane. Kjo nuk do të thotë se nevoja për ushtrimin dhe palestrën ishte e pavlerësuar. Udhëheqësit si Benjamin Franklin rekomanduan aktivitet të rregullt fizik, duke përfshirë trajnim të rezistencës për qëllime shëndetësore, ndërsa presidenti Thomas Jefferson rekomandoi masa më ekstreme: “Jo më pak se dy orë në ditë duhet të përkushtohemi për të ushtruar, dhe koha do të konsiderohen pak. Nëse trupi është i dobët, mendja nuk do të jetë e fortë “(Fitness Personal Professional 2001). Individët të tilla si JC Ëarren dhe Catherine Beecher mbrojtën edhe stërvitjen e rregullt, sidomos për gratë. Dhe në fakt, programet Beecher-së, të cilat thonin që gjimnastika të përzihet me muzikë, lindi ngjashmëri të shquar për modern-ditore “gjimnastikë.” Në përgjithësi, megjithatë, theksi u vu pak në edukimin fizik gjatë kësaj periudhe.

Amerika pas Luftës Civile
Një nga ngjarjet më të rëndësishme në lidhje me fitnesin modern në Shtetet e Bashkuara ishte Revolucioni Industrial, i cili rezultoi në avancimet teknologjike të përhapura që zëvendësoi punën intensive të njeriut. Jeta Rural i dha rrugë jetës së qytetit, i cili zakonisht ka më pak lëvizje dhe nivel të ulët të aktivitetit fizik.(Nga 1950 sëmundje si kanceri dhe diabeti u bënë kërcënuese për jetesën) Përparime të tjera gjatë kësaj periudhe përfshihen në zhvillimin e matjeve antropometrike për të vlerësuar progresin e fitnesit, nisjen e studimeve të para shkencore në udhëzim të palestrës dhe krijimin e metodologjive të organizuara të mësimdhënies të gjimnastikës.

Amerika në shekullin e 20-të
Shekulli i 20 lajmëroi fillimin e një epoke të re në gjimnastikën. Presidenti Theodore Roosevelt, ndoshta presidenti më i aftë fizikisht për të zënë ndonjëherë në Zyrën Ovale, e përdori pushtetin e tij dhe shembullin e vet për të inkurajuar qytetarët amerikanë që të jetë fizikisht aktiv. Ndërsa presidenti, i angazhuar në forma të shumta të aktivitetit fizik, duke përfshirë ecje, i hipur mbi kalë dhe për sipërmarrje të tjera në natyrë.

Lufta e Parë Botërore I.
Me hyrjen e Amerikës në Luftën e Parë Botërore në 1917, qindra mijëra ushtarakë janë trajnuar për luftime. Pas luftës dhe fitores, informata shqetësuese u bënë në lidhje me gatishmërinë e trupave: Një në çdo tre draftees kishte qenë i papërshtatshëm për luftime, dhe shumë prej atyre që ishin hartuar shumë i papërshtatshëm para trajnimit ushtarake (Barroë dhe Broën 1988; Wuest & Bucher 1995). Si rezultat i këtyre gjetjeve të zymta, qeveria miratoi legjislacionin për programet e edukatës fizike në kuadër të shkollave publike të përmirësohet. Megjithatë, interesi i rritur në arsimin fizik dhe shqetësimi mbi nivelet e ulëta të gjimnastikës do të provojë jetëshkurtër si Shtetet e Bashkuara hynë në vitet 1920 dhe Depresioni.
Depresioni i Madh. Gjatë gjithë historisë, ka qenë e qartë se pas një luftë, njerëzit priren të relaksohen më shumë dhe të ushtrohen më pak. Dekada e viteve ’20 u dha prioritet të ngrënit, të pirit dhe zbavitjes. Me rrëzimin e tregut të aksioneve në vitin 1929, nivelet e fitnesit vazhduan të binin. Fitimet se programet e edukatës fizike kishte bërë përmes miratimit të legjislacionit Luftës së Parë Botërore në vijim humbën shpejt. Financimi për këto programe u bënë të kufizuara. Pavarësisht nga kjo mungesë e interesit në aktivitet fizik, gjatë kësaj periudhe Jack LaLanne filloi të zhvillojë programe dhe pajisje që u bënë themeli i lëvizjes palestër moderne.

Vitet e hershme të Luftës së Ftohtë.
Është me vend që gjatë kësaj epoke, kur vala e parë e bumit të lindjeve kanë lindur, fokusi i gjimnastikës të zhvendoset nga të rriturit te fëmijët. Herët në 1950, testet janë kryer mbi shkollave amerikane për të matur forcën muskulore dhe fleksibilitet në bagazhin dhe muskujt në këmbë. Afër 60 për qind e fëmijëve amerikanë dështuar të paktën një prej testeve, krahasuar me vetëm 9 për qind e fëmijëve nga vendet Evropiane Kraus. Në klimën konkurruese që shënoi Lufta e Ftohtë, këto statistika befasuese nisën një fushatë të re midis liderëve politik të SHBA për të promovuar shëndetin dhe palestër në mesin e të rinjve të vendit. Presidenti Eisenhoëer u përgjigj në qershor 1956, duke mbajtur një konferencë e Shtëpisë së Bardhë, e cila çoi në formimin e Këshillit të Presidentit për Fitness Rinisë dhe emërimin e Komitetit qytetare Këshillimor mbi Fitness së Rinisë Amerikane Nieman 1990). Gjatë kësaj periudhe, edukimin e publikut në lidhje me pasojat e niveleve të palestër të ulët u bë një objektiv i disa organizatave, duke përfshirë Shoqatës Amerikane të Shëndetësisë; American Medical Association, Aleanca Amerikane për Shëndetësi, Edukim Fizik, rekreative dhe Dance dhe Këshilli i Presidentit përRinia Fitness (Barroë dhe Broën 1988). Në vitin 1954, Kolegji Amerikan i Sportit mjekësi (ACSM) u formua; gjatë gjithë historisë së saj, ACSM ka vendosur pozitën e qëndron-në bazë të kërkimit shkencor-në ushtrim të lidhura me çështje të ndryshme.
Në 1960 dhe më gjerë. Presidenti John F. Kennedy ishte një ithtar i madh i gjimnastikës dhe përfitimeve shëndetësore për amerikanët e të gjitha moshave. Për të reflektuar këtë shqetësim, ai e zgjeroi fushëveprimin e Këshillit të Presidentit për Fitness Rinisë duke ndryshuar emrin e saj të Këshillit të Presidentit për Fitness Fizike dhe emërohen Bud Wilkinson si kokën e tij. Kennedy gjithashtu bëri qeveria federale për të bërë më të përfshirë në promovimin palestër kombëtare dhe filloi programet rinore. Një tjetër ndikim të madh gjatë kësaj kohe ishte Dr H. Ken Cooper, i njohur gjerësisht si “babai i lëvizjes palestrës moderne.” Cooper mbrojti një filozofi të re që u përqendrua në parandalimin e sëmundjes në vend të trajtimit të sëmundjes. Herët në karrierën e tij, Cooper theksoi domosdoshmërinë e dhënies së të dhënave epidemiologjike për të mbështetur përfitimet e ushtrimit të rregullt dhe të shëndetit. Të dhënat nga mijëra individëve u bë themeli për konceptet e tij “gjimnastikë”.

Mësime nga historia.
Një fije e përbashkët është lidhja e mendjes, trupit dhe shpirtit gjatë gjithë historisë. Në disa raste, disa kultura shpirtërore përshkruara në kurriz të trupit, ndërsa të tjerët, si grekët e lashtë, besohet një mendje e shëndoshë mund të gjendet vetëm në një trup të shëndetshëm. Me botën në trazira, njerëzit gjithnjë e më shumë po kërkojnë mendje-trup modalitetet si pjesë e programit të përgjithshëm të tyre palestër.
Një temë tjetër interesante është koncepti i ushtrimit për trupin dhe muzikë për shpirtin. Ky koncept ka evoluar në mënyrë harmonike sotme programe palestër, me muzikë të qenë një komponent të veçantë të përvojës së ushtrimit.
Ajo është gjithashtu kohë për të kujtuar se historia ka treguar se, si shoqëritë bëhen të dashuruar shumë me pasurinë, begatinë dhe vetë-argëtuese, nivelet e palestër kanë tendencë të bien. Historikisht, nivelet e fizike palestër janë ulur edhe si teknologjia ka përparuar.
Ndërsa e kaluara nuk mund gjithmonë të ofrojë zgjidhje të gatshëm për këto pengesa, ne mund të mësojmë disa mësime të rëndësishme duke e kuptuar se si palestër ka evoluar përmes moshave. Duke aplikuar disa nga këto mësime me klientët tuaj, ju mund të ndihmoni të lëvizë botën përpara për herë të shëndetshme.

Comments are closed.