Guteresh:Teknologjitë e reja sjellin përparësi, por edhe rreziqe

Lisbonë, 6 nëntor – Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guteresh i përshëndeti “përparësitë e mëdha” të teknologjive të reja, por në të njëjtën kohë paralajmëroi se  nga vlera kyçe është bota t’i shmangë “makinat autonome të cilat mund të vrasin njerëz pa kontroll njerëzor”.

“Ajo jo vetëm që është politikisht e papranueshme,  por edhe jomorale dhe mendoj se  duhet të ndalohet me të drejtë ndërkombëtare”, theksoi Guteresh në Konferencën e Teknologjive “Ueb samit” në Lisbonë.

Teknologjitë e reja mundësuan disenjimin e të gjitha  sistemeve të armatosura autonome, nga dronet deri te tankët, ndërsa për përdorim potencial në luftërat zhvillohen edhe robotët.

Guteresh potencoi se për momentin  nuk ekziston konsensuz ndërkombëtar “e drejta ndërkombëtare humanitare të zbatohet  në kiber përdorimin  në situata të konflikteve”.

“Ajo është fushë në të cilën, sipas meje, bashkësia ndërkombëtare  duhet të veprojë vetëm”, theksoi Guteresh, duke shtuar se KB mund të funksionojë si platformë për bashkëpunim në kiber hapësirën, që të parashtrohen rregulla të sjelljes.

Ai shtoi se më e keqe është të jesh “naiv dhe optimist injorant”.

Sekretari i përgjithshëm i KB-së tregoi edhe se ndarjet ndërkombëtare mund ta vështirësojnë bashkëpunimin në kiber hapësirën,  veçanërisht në kohën  kur ekziston tendencë  e re  të sjellni në pyetje “mekanizmat multilateral të cilat janë  mënyra e vetme të përgjigjet  në sfidat globale”.

Ai, gjithashtu citoi edhe se beson që koha dixhitale dhe teknologjia  kanë sjellur përfitime të mëdha, duke i përfshirë edhe mënyrat e reja  në luftën kundër sëmundjeve dhe urisë.

“E qartë është se teknologjia  është aleati ynë”, përfundoi Guteresh,  duke treguar në fushat  siç është energjia alternative.