Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut mbështet ndalimin e Belgjikës ndaj mbulesës dhe burkës islamike

37

Ndalimi i burkas dhe mbulesës në Belgjikë janë mbështetur nga Gjykata Evropiane e të drejtave të njeriut, shkruan thë independent. Gjykatësit thanë se ndalimi mbarëkombëtar i cili hyri në fuqi në vitin 2011 nuk i ka shkelur të drejtat për jetën private dhe familjare lirinë e fesë ose ligjet e diskriminimit. Gjykata tha se Belgjika kishte të drejtë të vendoste kufizime që synonin të siguronin parimet e “bashkëjetesës” dhe “mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të të tjerëve”.