Gazifikimi shpëtim për Gostivarin nga ajri i ndotur

Gostivar, 25 mars – Përfaqësuesit e Vetëqeverisjes Lokale, shoqata EkoGB dhe kompania Vardar Dolomit në takimin e sotëm biseduan për tejkalimin e gjendjeve me ndotjen e ajrit.

Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari dhe përfaqësuesit e Shoqatës EkoGB patën mundësi nga afër të njoftohen me standardet për mbrojtje nga ndotja e ajrit me të cilat punon fabrika për materiale rezistente ndaj zjarrit.

Nga EkoGB kërkojnë të fillohet  me aksion më të gjerë dhe bashkëpunim të shumë institucioneve, sepse siç përmendën  nëse nuk ndërmerren masa, ndotja në mënyrë drastike do  të rritet.

“Edhe pse Gostivari nuk është qytet industrial megjithatë ka ajër të ndotur. Mungesë është edhe mospasja e regjistrit të ndotjes  me çka do të kuptohet kush dhe me ç’farë materie  e ndot ajrin. Nuk jemi për sanksione,  por të vendoset dialog për tejkalimin e gjendjeve. Nëse ashtu siç thonë shërbimet inspektuese se fabrikat  me licencat A nuk ndotin,  atëherë duhet të zbulojmë se kush e bën atë”, thotë Ahmet Selami nga shoqata qytetare EkoGB.

Nga kompania Vardar Dolomit konfirmuan se në ditë  shpenzojnë  nga një ton mazut dhe se tërë prodhimtaria është siguruar me filtra adekuat  dhe sipas standardeve ekologjike. Si kompani shpresojnë se  problemet me emisionin e materieve të dëmshme  do të zvogëlohen shumë nga përdorimi i gazit industrial si energjens.

Në këtë drejtim si zgjidhje të mundshme për zvogëlim të ndotjes së ajrit, pushteti komunal planifikon  ta përshpejtojë gazifikimin e komunës, e cila sipas paralajmërimeve duhet të fillojë  më së shumti për dy vjet.

“Si vetëqeverisje lokale duam të ndihmojmë për gazifikim  më të shpejtë,  në kohën e parë të kapaciteteve industriale,  shkollave dhe spitaleve  të cilat si energjens e përdorin mazutin.  Për këtë qëllim tashmë filluam me përpunimin e projektit ideor për gazifikim”, tha kryetari i komunës Taravari.

Ajri ambiental në Gostivar në periudhën e dimrit është shumë i ndotur  me grimcat PM10, ndërsa qytetarët shpesh herë ankohen për erë  të pakëndshme. (koha.mk)