Gazetarët të cilët kanë raportuar për ngjarjet e 27 prillit në Kuvend, do të ngrejnë padi kundër shtetit

10

Shkup, 29 dhjetorPesëmbëdhjetë gazetarë të cilët kanë raportuar nga Kuvendi më 27 prill të vitit 2017 kanë ngritur nismë për padi kundër shtetit për kompensim të dëmit.

Gazetari Bobi Hrtistov, i cili është njësi ndër nismëtarët, ka informuar se në momentin janë në komunikim me juristë dhe se është e mundur që padia të zgjerohet edhe në procedurë qytetare që të konfirmohet përgjegjësia e individëve me të cilën me ndërmarrjen apo marrjen e veprimeve të caktuara kanë kontribuar deri te ngjarja e krijuar.

“Pas nismës jemi pesëmbëdhjetë gazetarë, por kjo është e hapur për të gjithë kolegët, fotografët, kameramanët, ndërsa diku pas festave të gjithë të cilët duan të marrin pjesë nismën mund të bashkëngjiten dhe ta vazhdojmë procedurën”, sqaroi Hristov.

Gazetari Goran Tërpenoski informoi se në nismën kanë dashur të bashkëngjiten edhe të punësuar në Kuvend, por theksoi se në të mundet të bashkën bashkëngjiten edhe ata gazetarë-raportues të ngjarjeve të cilët kanë qenë jashtë Kuvendit.

Comments are closed.