Franca, burokratja e Evropës!

62

A mund të jetë një vend ‘mashkullor’ apo ‘femëror’? Tingëllon si një pyetje që lehtë mund të shkaktojë polemikë. Por sipas profesor Voyer, provat nga psikologjia thonë se disa nga ndryshimet më të qarta në Evropë janë në këtë fushë – për sa kohë që ju kuptoni se si interpretohen termat. Një rezultat i lartë për burrëri tregon, ndër të tjera, një shoqëri të drejtuar nga konkurrenca për të qenë më e mira, ndërsa një rezultat i ulët do të thotë të kujdesesh për të tjerët dhe cilësia e jetës janë vlera më dominuese

“Gjuha franceze ka një mënyrë formale dhe informale për të folur me njerëzit që formësojnë mënyrën se si funksionon hierarkia sociale”, thotë profesori Benjamin Voyer. Nëse doni të ndiqni një karrierë biznesi sot, sigurisht që do të keni kontakte me njerëz nga shumë kultura dhe vende. Ndërsa globalizimi është një forcë e fuqishme, ajo nuk ka zhdukur të gjitha ndryshimet kulturore që formojnë mënyrën se si njerëzit punojnë.

Studimi ose trajnimi në një institucion që promovon mirëkuptimin ndërkulturor mund t’ ju ndihmojë të punoni në mënyrë më produktive si me kolegët ndërkombëtarë, ashtu edhe me bizneset në vendet e tjera. Për të marrë një pasqyrë të ekspertëve për këtë temë të rëndësishme, The Local foli me Benjamin Voyer, një psikolog, shkencëtar i sjelljes dhe një profesor në Departamentin e Sipërmarrjes në Shkollën e Biznesit ESCP. Me kampuse në gjashtë qytete të mëdha në gjashtë vende evropiane, diversiteti kulturor është një pjesë kryesore e procesit të të mësuarit në këtë shkollë prestigjioze biznesi.

NJË AVANTAZH PSIKOLOGJIK

Pse keni nevojë për një kuptim të psikologjisë në biznes fare? “Të kuptuarit se si vlerat e njerëzve ndikojnë në sjelljen e tyre është thelbësore”, thotë profesor Voyer, shkruan The local. Ndërsa bota bëhet më komplekse, njohuritë psikologjike mund t’ju “japin përparësi” nëse jeni duke modeluar një produkt, duke përshtatur marketing për audienca të ndryshme – ose thjesht duke u përpjekur të merrni më të mirën nga ekipi juaj shumëkombësh.

Kjo është arsyeja pse Bachelor në Menaxhim (BSc) i ESCP – të cilin studentët e përfundojnë për tre vjet në tre vende – përfshin një kurs Hyrje në Psikologji dhe Sociologji. “S’është kaq e rëndësishme sa që ne e mësojmë këtë nga viti i parë”, thotë profesor Voyer, i cili jep mësim në kampusin e ESCP në Londër.

INDIVIDUALIZMI: SHBA DHE BRITANIA E MADHE RENDITEN SHUMË

Pra, cilat janë ndryshimet kryesore midis vendeve kryesore në Evropë dhe SHBA, për shembull? Profesori Voyer thotë se ndërsa është e rëndësishme të shmangni reduktimin e kombeve në stereotipe, disa dallime të qarta mbeten. Ai tregon Hofstede Insights dhe modelin e tij për krahasimin e vendeve në gjashtë dimensione kulturore si një burim autoritativ për këto ndryshime në botën e biznesit.

Për sa i përket individualizmit, për shembull, Mbretëria e Bashkuar renditet gati aq lart sa SHBA – dhe dukshëm përpara Italisë, Francës dhe Gjermanisë. Spanja, me lidhjet e saj të forta familjare, ka një rezultat veçanërisht të ulët për individualitetin midis vendeve evropiane, me Austrinë dhe Poloninë gjithashtu relativisht të ulët. “Në përgjithësi, vendet evropiane kanë shumë vlera të përbashkëta që lidhen me individualizmin”, thotë profesori Voyer. “Ata promovojnë të qenit unik dhe duke shprehur individualitetin tuaj”. Por nëse doni të ndiqni një rrugë të vërtetë individualiste në biznes, SHBA dhe MB duket të jenë vendet veçanërisht të favorshme.

“Në SHBA jeta juaj e punës tenton të formojë një pjesë më të rëndësishme se kush jeni në Evropë, dhe diskutimet rreth parave janë më pak tabu,” shton profesori Voyer. “Në disa vende evropiane, si Polonia, shmangia e pasigurisë dhe vlerat e familjes kanë më shumë rëndësi”.

KOMBET “MASHKULLORE” DHE “FEMËRORE”

A mund të jetë një vend ‘mashkullor’ apo ‘femëror’? Tingëllon si një pyetje që lehtë mund të shkaktojë polemikë. Por sipas profesor Voyer, provat nga psikologjia thonë se disa nga ndryshimet më të qarta në Evropë janë në këtë fushë – për sa kohë që ju kuptoni se si interpretohen termat. Një rezultat i lartë për burrëri tregon, ndër të tjera, një shoqëri të drejtuar nga konkurrenca për të qenë më e mira, ndërsa një rezultat i ulët do të thotë të kujdesesh për të tjerët dhe cilësia e jetës janë vlera më dominuese, sipas Hofstede Insights.

Vendet skandinave janë veçanërisht ‘femërore’ nga këto kritere – Suedia shënon vetëm pesë, me Norvegjinë dhe Danimarkën jo shumë më të larta. Në të kundërt, vendet ‘mashkullore’ përfshijnë Italinë (70), Mbretërinë e Bashkuar (66), Gjermaninë (66) dhe SHBA (62). Franca dhe Spanja janë më të ekuilibruara. “Në vendet ‘mashkullore ‘, rolet gjinore janë përcaktuar më rigorozisht”, thotë profesor Voyer. “Pritjet që infermierët janë femra dhe mjekët janë meshkuj janë shumë më të theksuara sesa në Suedi ose Norvegji. Por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht maskuliniteti është dominues. Kulturat ‘Femërore’ lejojnë më shumë ekuilibër nëse për shembull dëshironi të jeni CEO ose anëtare e parlamentit”.

DISTANCA E FUQISË

Mënyra se si bëhet biznesi ndryshon shumë në varësi të qëndrimeve lokale ndaj hierarkisë. Kjo matet me elementin “distanca e fuqisë” të renditjes. Në vendet me rezultate të ulëta, menaxherët mbështeten në përvojën e anëtarëve të ekipit dhe punonjësit mund të presin që të konsultohen. Shembujt përfshijnë përsëri vendet skandinave – me Danimarkën që spikat – dhe Austrinë.

Britania e Madhe dhe Gjermania janë gjithashtu relativisht joformale, me të dy rezultatet vetëm pak më shumë se Suedia. Franca renditet dukshëm më hierarkike, së bashku me Spanjën në një shkallë pak më të vogël. “Gjuha frënge ka një mënyrë zyrtare dhe joformale për të folur me njerëzit që formon mënyrën e funksionimit të hierarkisë shoqërore”, thotë profesori Voyer. “Unë jam britanik dhe francez. Nëse flas frëngjisht, unë prirem të them ‘vous’ për t’u drejtuar zyrtarisht njerëzve në një dyqan ose një ndërveprim pune. Por në vendet anglishtfolëse, unë jam më informale sepse gjuha është më e drejtpërdrejtë”.

Sipas Hofstede Insights, kompanitë franceze zakonisht kanë “një ose dy nivele hierarkike më shumë sesa kompanitë e krahasueshme në Gjermani dhe Mbretërinë e Bashkuar”. CEO të ndërmarrjeve të mëdha franceze gjithashtu përdorin PDG (për President Drejtorin e Përgjithshëm), si një alternativë më prestigjioze për CEO.

TË MËSUARIT NDËRKULTUROR

Përveç Londrës, ESCP ka kampe në Paris, Berlin, Madrid, Torino dhe Varshavë. Profesori Voyer thotë se qasja ndërkulturore u ofron studentëve në programin Bachelor në Menaxhim (BSc) përgatitje të paçmueshme për botën e biznesit. “Një nga përkufizimet e drejtpërdrejta të kulturës është” si t’i bëjmë gjërat?”, thotë ai. “Çdo kurs ka një komponent të punës në grup ku punoni me të njëjtin ekip për një semestër. Kjo i sfidon studentët të kuptojnë dinamikën e grupit dhe të zgjidhin ndryshimet, gjë që është shumë e rëndësishme për këdo që dëshiron një karrierë ndërkombëtare”, tha ai.