Fjalë përmbyllëse të të akuzuarve në “Trust”

9

Me fjalë përmbyllëse të prokurorisë, sot në Gjykatën penale do të vazhdojë gjykimi për lëndën “Trust” të Prokurorisë Speciale Publike.

Në seancën e djeshme, që zgjati pothuajse gjashtë orë, fjalë përmbyllëse ka dhënë mbrojtja e të akuzuarve, të cilët nga Gjykata kërkuan vendim për lirim, se, siç theksuan, as “Transmet” as “Sileks”, e as “Vato” nuk e kanë shkelur procedurën për furnizim publik.

“Secili prej nesh gabon, në mënyrë njerëzore dhe natyrore është që të gabohet, nëse për shkak të një gabimi dhe lëshimi të qëllimshëm penalisht përgjigjet, atëherë të gjithë ne duhet të jemi të dënuar”, tha avokatja e Sead Koçanit dhe “Transmet”, Maja Dojçinovska.

Sipas saj, PSP-ja në rast se nuk ofron dëshmi për vlerën e dobisë eventuale pronësore me të cilën, siç tha, gjoja kanë përfituar të akuzuarit dhe për të cilën kërkon konfiskim. Ajo thotë se nuk është e qartë si kërkojnë që gjykata t’i detyrojë të akuzuarit me vlerë prej 1.060.000.000 denarë.

Dojçinovska, Gjykatës i theksoi se në këtë rast mund të sjellë vendim të vetëm dhe ai është vendim i lirimit, por nëse me çfarëdo baze gjen faj tek të akuzuarit, të ketë parasysh se Koçan është personalitet i shquar në mjedisin shoqëror i cili me punën e tij ka kontribuuar në ekonom, si dhe se është punëdhënës i më shumë se 500 të punësuarve.

Mbrojtësi i Safet Vasiqit tha se aktakuza kundër “VATO SHPKNJP” është e paqëndrueshme dhe me shumë mostra të Gjykatës i tha se Safet nuk është në dijeni për asnjë plan për evazionin e furnizimit publik dhe se nuk ka asnjë lidhje me “dokumentin në gjuhën turke” me hyrjen e konsorciumit në fazë të dytë.

Në seancën paraprake PSP-ja propozoi aktakuzë të plotë ndaj “VATO SHPKNJP” që të tërhiqet. Gjithashtu, theksoi se Safet Vasiq, më nuk është i akuzuar si kryerës i veprës së bërë, por do të ndiqet si ndihmës, sepse është konfirmuar se ka kryer vetëm “veprime ndihmëse” dhe do të marrë dënim më të vogël.

Në lëndën “Trust” i akuzuari i parë është biznesmeni Sead Koçan dhe edhe dy persona fizikë dhe tre juridikë, midis të cilëve edhe drejtuesit e kompanive “Transmet”, “Sileks” dhe “VATO” SHPKNJP për pjesëmarrje në tenderin e Elektranave të Maqedonisë.

Sipas aktakuzës, të dyshuarit me dokumente të falsifikuara kanë montuar tenderë në ELEM në vlerë prej 17 milionë euro.

Comments are closed.