Festivali i parë i artit ndriçues në Çarshinë e vjetër

Shkup, 8 gusht – Në Çarshinë e vjetër të Shkupit më 6 tetor të këtij viti do të mbahet festivali i parë i artit ndriçues. Për atë qëllim Qendra e Kongresit “Aleksandri Madh” (Salla universale) Shkup u bën thirrje  të gjithë të interesuarve të aplikojnë në thirrjen e hapur publike e cila do të zgjasë deri në datën 20 të këtij muaji.

Në festival mund të marrin pjesë autorë nga vendi dhe vendet e huaja, të cilët krijojnë në sferën e artit ndriçues, instalimet ndriçuese, video art teknologjinë si dhe artistë/autorë  të cilët e shfrytëzojnë dritën si mënyrë e shprehjes vizuale dhe artistike.

Të interesuarit mund të aplikojnë për  përkrahje  produktive-financiare të tërësishme ose të pjesshme, indivuduale ose në partneritet me institucione kombëtare, publike, private ose të pavarura nga fusha e kulturës, shkencës ose teknologjisë.

Në aplikim kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë: titull, përshkrim detajor, skica, koncept të propozim-projektit, projekt disenj, program me propozim  financiar konstruktiv, fotografi ose video të veprave përderisa janë ekspozuar paraprakisht, pajisje  e nevojshme për realizimin e veprës, portfolio profesionale dhe biografi e shkurtër.

Për marrjen e përkrahjes financiare, përveç aplikimit,  personat e interesuar fizik dhe juridik duhet të aplikojnë me koncept  inventiv  artistik-ndriçues, si dhe të kenë së paku tre projekte të realizuara nga fusha e artit ndriçues ose industritë kreative.

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet t’i paraqesin veprat ose konceptet e tyre në emailin zyrtar të festivalit [email protected], në zarf të adresuar nëpërmjet postës deri te Qendra e Kongresit “Aleksandri i Madh” në adresën, bulevardi “Aradhat partizane” 45 ose personalisht në arkivin e Qendrës së kongresit “Aleksandri i Madh”.