Fakulteti i drejtësisë në Harvard e konsideron Kur’anin si një shprehje të mrekullueshme të njerëzimit

10

Fakulteti i Drejtësisë në Universitetin e Harvardit e konsideron Kur’anin si “një nga shprehjet më të mrekullueshme të drejtësisë në historinë e njerëzimit”.

Në hyrjen kryesore të fakultetit është vendosur Surja En-Nisâ (4:135):

“O besimtarë! Bëhuni zbatues të palëkundur të drejtësisë, duke dëshmuar në emër të Allahut, qoftë edhe kundër jush ose kundër prindërve dhe të afërmve tuaj. Qoftë i pasur ose i varfër ai (për të cilin dëshmoni), Allahu është për ata vlerësuesi më i drejtë”.

Comments are closed.