Fakultetet vet do të vendosin për ligjëratat

24

Profesorët universitarë janë të mendimit se komunikimi i drejtpërdrejtë me studentët është opsioni më i mirë, sepse me mësimin në distancë – ata nuk arrijnë të marrin një pamje të vërtetë të shkallës në të cilën studentët e kanë zotëruar materialin. Sidoqoftë, ata janë gjithashtu të vetëdijshëm se viti i ardhshëm studentor do të duhet të bëjë kompromise duke pasur parasysh pandeminë që nuk po qetësohet

Arbër KADRIU

Shkup, 23 shtator – Edhe ky vit i ri akademik bëri që pandemia të jetë përsëri një provim i vështirë për mbajtjen e ligjëratave në fakultete. Për sa i përket vendimeve se si do të mësohet në fakultete me prezencë fizike ose në distancë, merret nga vetë fakultetet në varësi të specifikave të studimeve ose lëndës. Profesorët universitar janë të mendimit se komunikimi i drejtpërdrejtë me studentët është opsioni më i mirë, sepse me mësimin në distancë ata nuk arrijnë të marrin një pamje të vërtetë të shkallës në të cilën studentët e kanë zotëruar materialin. Sidoqoftë, ata janë gjithashtu të vetëdijshëm se viti i ardhshëm studentor do të duhet të bëjë kompromise duke pasur parasysh pandeminë që nuk po qetësohet. Në qershor të këtij viti, numri në rritje i të infektuarve në Shkup vonoi fillimin e sesionit të provimeve në disa fakultete. Prandaj, ata që tani janë fizikisht të pranishëm duhet të ndjekin protokolle të rrepta duke i respektuar masat shëndetësore sikurse dezinfektimi dhe mbajtja e maskave janë të detyrueshme, dritaret duhet të janë të hapura, distanca si dhe pas çdo dy orësh ambientet dezinfektohen përsëri. Sa i përket shkollave fillore dhe të mesme ato janë trajtuar në masat përkatësisht të njëjta, ndërkaq protokolli për fakultetet miratohet nga KSI cilët marrin vendime mbi situatën epidemiologjike që mund të ndodhin gjatë sezonit të studimeve.

Nga Universiteti “Kiril i Metodi” gjegjësisht nga dekanati i Fakultetit Ekonomik në Shkup thuhet që shumica e stafit akademik janë të imunizuar. “Rreth 80 për qind e stafit tonë mësimor janë të vaksinuar. Gjithashtu, punonjësit në administratë janë ose të vaksinuar ose të vaksinuar, kështu që numri i përgjithshëm i punonjësve të imunizuar është rreth 90 për qind. Poashtu hapur një pikë vaksinimi në Fakultet si për stafin ashtu edhe për studentët, dhe me të presim që përqindja të rritet në mënyrë dramatike”,thotë dekani i këtij fakulteti, Predrag Tërpeski. Tërpeski shprehet se mësimi do të jetë plotësisht onlajn për të gjithë, në mënyrë që të jetë i një cilësie të lartë. “Ne jemi të organizuar për mësim onlajn, UKIM ka një platformë të mësimit elektronik. Të gjithë mësuesit e kryejnë mësimin në të njëjtën mënyrë, gjithçka është në interes të cilësisë së mësimdhënies. Të gjithë punonjësit do të jenë fizikisht të pranishëm në fakultet. Nëse ndonjë nga studentët dëshiron, ata mund të vijnë për një konsultë. Arsyeja për këtë vendim është se ne kemi studentë që nuk janë nga Shkupi, kështu që nëse shkojmë me frekuentim fizik ose të kombinuar, ata mund të kenë vështirësi, duke qenë se disa prej tyre nuk janë të akomoduar në konvikte. Ne preferojmë të kemi situata të pastra, kur mësimi kombinohet, nuk dihet se kush çfarë bën. Ne e morëm atë vendim në këshillin mësimor-shkencor. Ne nuk po improvizojmë, por kemi futur standarde”, thekson ai. Ndërsa ministrja e Arsimit, Milla Carovska, mbajti një takim të rregullt me drejtorët e konvikteve ku thekson se protokollet në institucionet arsimore po respektohen nga studentët dhe kërkoi që të gjithë të kenë përgjegjësi për mbrojte nga kovidi. “Protokollet respektohen në maksimum nga studentët, studentët dhe stafi. Ne nuk e kemi virusin të transmetuar në shtëpi në këtë kohë. Shpresojmë që me sjellje të përgjegjshme së bashku, shtëpitë dhe shkollat e konviktit do të mbeten të sigurta – thanë drejtorët e takimit”, informoi ajo.

Në disa fakultete private në Shkup, gjegjësisht në Universitetin e Evropës Juglindore provimet kanë filluar me prezencë fizike ndërkaq për fillimin e mbajtjes së ligjëratave secili universitet paraprakisht përgatitjeve kanë të drejtë të vendosin vetë për vazhdimin e procesit mësimor në vijimin e ligjëratave në distancë apo me prezencë fizike. Po ashtu, profesorët e disa fakulteteve ku shkencat shoqërore studiohen si një faktor rëndues theksuan se mësimi i tyre realizohet në grupe të mëdha që shpesh numërojnë deri në njëqind studentë, dhe amfiteatrot kanë dritare të vogla. (koha.mk)