Është ulur niveli i ujit të lumenjve, liqenet në suaza të mesatares

2

Shkup, 13 maj Nivel të zvogëluar të ujit të lumenjve në shtet me mesataren për muajin maj tregojnë matjet e sotme hidrologjike.

Sipas DPHM, dyfish më i ulët është niveli i lumit Lepenc afër Shkupit, Treskës afër Makedonski Brodit dhe Kriva Rekës afër Kriva Pallankës.

Në nivel të njejtë është vetëm uji nëm lumin Babuna afër Bogomillës.

Nivelet e liqeneve të Ohrit, Prespës dhe Deojranit janë pothuajse identike me mesataren për majin.

Comments are closed.