Eko-patrulla vazhdon t’i edukojë qytetarët për veprim të drejtë me mbeturinat

3

Shkup, 28 mars – Eko-patrulla e NP “Higjiena Komunale” – Shkup vazhdon me aktivitetet edukative  në terren me qëllim të informimit të qytetarëve si të veprojnë më mënyrë të ndërgjegjshme dhe të drejtë me mbeturinat e tyre.

Në komunat e Aerodromit dhe Kisella Vodës, siç kumtoi “Higjiena Komunale”, qytetarët ishin edukuar se Ligji për pastërti publike ndalon që mbeturinat ndërtimore dhe të rënda të anulohet në hapësirat publike apo në kojtenerë. Qytetarët kanë qenë të informuar se “Higjiena Komunale” u mundëson që pajisjet elektronike, elektrike dhe mobilet e vjerëtuara t’i deponojnë n qendrat për selektim të  vendin për mbeturuna në Karposh dhe në Vardarishte, pa paguar kompensim në para.

Eko-patrilla ka realizuar takime me pronarë dhe të punësuar në objektet hotelerie në kejin “13 Nëntori” me qëllim të veprimit në prah të sezonit pranveror. Me ta është biseduar për trajtim të rregullt të mbeturinave nga ushqimi dhe eliminimi i drenazhimi që krijojnë erë të pakëndshme rreth kontinierëve dhe mundësi nga infektimet. (koha.mk)

Comments are closed.