Deponitë e egra, të mëdha sa fushat e futbollit (VIDEO)

Maqedonia po mbytet në mbeturina. Qindra ton mbeturina derdhen çdo ditë në qindra deponi, të mëdha sa fusha të futbollit, të cilat paraqesin rrezik për mjedisin jetësor dhe shëndetin e qytetarëve. A mundet Maqedonia të ndërtojë një qendër të integruar të menaxhimit të mbeturinave?

Më poshtë keni mundësi ta ndiqni filmin dokumentar të titulluar “Deponitë rajonale: Dalje nga hedhurinat e mbingarkuara” e të përgatitur nga Instituti për Studime Komunikuese.