Demokracia e deleve në zgjedhjen e liderit

Delet nuk janë vetëm kafshë, por edhe një simbol, i atyre që iu binden urdhrave të të tjerëve dhe ndjekin liderin e tyre pa bërë shumë pyetje. Një studim i ri nga Université Côte d’Azur duket se do t’ju njohë atyre një kompleksitet shoqëror që shkon përtej strukturës “njëri drejton, të tjerët ndjekin”. Studimi i botuar në Nature tregon se, të paktën në kushte të caktuara, kopetë e deleve nuk kanë një udhëheqës të vetëm, por në mënyrë demokratike dhe rastësisht e udhëheqin grupin me radhë. Për momentin, studimi ka vetëm një kufizim. Ai u krye në grupe të vogla, të përbërë nga 2 deri në 4 ekzemplarë femrash të së njëjtës moshë. Këto minikope u vëzhguan gjatë ditës dhe nga një distancë e sigurt për të zbuluar se si sillen kur nuk udhëhiqen nga një “entitet” i jashtëm (për shembull, një bari).

Ekipi zbuloi se delet alternojnë mes kullotjes dhe lëvizjes në grupe në kërkim të kullotave të tjera; dhe se sa herë që lëvizin, grupi ndërron liderët. Një dele merr drejtimin dhe të tjerat ndjekin me radhë. Shefi i ri zgjidhet rastësisht çdo herë, ose kështu duket.

Në realitet, mund të ketë arsye praktike pas kësaj forme të alternimit demokratik. Çdo ekzemplar ka një njohuri të ndryshme për mjedisin përreth. Për shembull, mund të dijë vendndodhjen të një livadhi të gjelbër që delet e tjera nuk e kanë vizituar kurrë, dhe presin momentin e tij për t’u treguar atyre. Për më tepër, të dish se herët a vonë do të jetë radha jote për të qenë “shefi” ndihmon gjithashtu për të pranuar vendimet e liderëve të tjerë me më shumë qetësi dhe për të shmangur konfliktet e mundshme. Kufiri i studimit është i gjithi në madhësinë e tufave të marra në konsideratë. Ne nuk e dimë (ende) nëse “rrotullimi i drejtuesve” ndodh edhe në grupe më të mëdha, dhe nëse prania e meshkujve ndryshon diçka për sa i përket udhëheqjes. Prandaj priten vëzhgime të mëtejshme nga ekipi që kreu kërkimin.

Advertisements