Debat i Civil-it për zgjedhje të lira

Ngjarje publike, në të cilën do të prezantohen rekomandimet për reforma në sistemin zgjedhor do të mbahet sot në organizim të Civil. Në ngjarje janë të ftuar përfaqësues të të gjitha partive politike, institucioneve, mediave, organizatave dhe shoqërisë civile dhe qytetarëve të interesuar. Sipas axhendës, ngjarja do të ndahet në dy pjesë: fjalime hyrëse të bordi tët ekspertëve të Civil dhe diskutimit nga folësve të paraqitur në vetë ngjarjen. Fjalime hyrëse do të kenë dr. Hedher Roberson Gaston (SHBA), dr. Sasho Ordanoski, Aleksandër Novakoski, Sandra Gavrillovska dhe Xhabir Deralla.