DAP me padi penale për tre subjekte juridike

2

Drejtoria për të Ardhura Publike ka ngritur kallëzim penalë kundër “Lidhjes Ndërkombëtar”, të Boki 13, kundër “Produksionit Tomato” ku ishte e vendosur televizioni “1TV” dhe kundër “BMJ Media Grup” kompani në pronësi të televizionit.

Sipas Drejtorisë së të Ardhurave Publike, ka pasur parregullsi në punën e “1TV”, por atje nuk ka pasur bazë për kallëzime penale.

DAP i ngarkoi tre kompanitë për evazionit fiskal për një shumë më të madhe prej 20 milion denarë.

Përfaqësuesit e DAP ishin tek Jovanovski, i cili është i akuzuar për rastin “Haraçi” dhe gjendet në paraburgim, por ai ka refuzuar të pranojë transkriptet e tyre.

Comments are closed.