ANKETA

 

Cilat tema dëshironi të trajtohen në Koha?

Masat kundër ndotjes
Kualiteti i shërbimeve shëndetësore
Dhuna në familje
Mbrojta e punëtorëve gjatë punës