Çfarë ndodh me AND-në e dhuruesve gjatë një transfuzioni gjaku?

Praktikisht nuk ka ndodhur thuajse asgjë në fillim. Vetëm rruazat e bardha të gjakut kanë bërthamë, kështu që ato janë të vetmet që bartin diçka nga AND-ja e dhuruesve. Rruazat e kuqe të gjakut dhe trombocitet e humbin bërthamën e tyre gjatë prodhimit në palcën e eshtrave. Gjaku i dhuruar vendoset në një centrifugë për të ndarë atë në plazmë, trombocite, rruaza të kuqe dhe të bardha, dhe vetëm 3 të parat përdoren për transfuzionet. Nëse përdoret i i gjithë materiali në një transfuzion emergjent, ai shkakton një temperaturë të quajtur “reagimi febril i transfuzionit jo-hemolitik”, ndërsa rruazat e bardha të gjakut e vetëshkatërrojnë ADN-në e huaj.