Certifikatat nga evidenca amë në adresë të shtëpisë

26

Certifikatat nga evidenca amë do të dorëzohen në adresën e shtëpisë së qytetarëve, parasheh projekti i ri të cilin do ta promovojnë sot Drejtoria për udhëheqjen e librave të amzës dhe Posta e Maqedonisë sha Shkup. Detajet për projektin do t’i kumtojnë drejtorët e Drejtorisë për udhëheqjen e librave të amzës dhe Posta e Maqedonisë Shkup, Gjoko Kotevski dhe Faadis Rexhepi.

Comments are closed.